Verejné obstarávanie: Názov zákazky: Plynofikácia vnútorná v Základnej škole s materskou školou, Kotolňa plynová nízkotlaková - pavilón jedáleň