VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE "Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete ZHBAL"