VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE (Protipožiarna lesná cesta Pitelová - Jastrabá)