VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE "7326-Jastrabá-Do jarku-nový NN vývod z TS Jastrabá Lúčky"