VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE "10398-Jastrabá-za jarkom-rozšírenie NNK"