VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného povolenia a o upustení od ústneho pojednávania - "Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete ZHBAL"