VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE "Jastrabá - Žiarce, rekonštrukcia NN vedenia pre osadu Žiarce"