VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jastrabá - Žiarce, rekonštrukcia NN vedenia pre osadu Žiarce"