Štatistické informácie

V tejto časti si milý navštevník internetovej stránky obce Jastrabá môžeš nájsť rôzne štatistické informácie, či už o obyvateľoch obce, alebo o samotnom chode a činnosti obce Jastrabá.