Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Jastrabá na svojom webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa" v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Jastrabá

IČO: 00320714

Číslo účtu: 4626422/0200

IBAN:  SK29 0200 0000 0000 0462 6422 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Žiar nad Hronom

Sídlo: 

Obec Jastrabá

Obecný úrad č. 130

967 01 Kremnica

Tel: +421 45 6733322

E-mail: ocu@jastraba.eu