POZVÁNKA NA OSLAVY

        Obec Jastrabá srdečne pozýva všetkých občanov na oslavy 530. výročia prvej písomnej zmienky obce Jastrabá a 50. výročia vzniku ZŠ s MŠ v Jastrabej dňa 20. mája 2017. 

 

530. výročie prvej písomnej zmienky obce Jastrabá

  50. výročie  vzniku  ZŠ s MŠ v Jastrabej

____________________________________________________

 

Program osláv 20. mája 2017


Slávnostná svätá omša                                    11 00                                Kostol sv. Michala Archanjela 

Slávnostná recepcia (pre pozvaných hostí)        12 30 – 14 00                  Priestory jedálne ZŠ s MŠ 

Príďte si pozrieť vašu školu                            11 00 – 14 00                  Prehliadka školy pre verejnosť

Gala program                                                  14 00  – 15 30                 Sála kultúrneho domu

___________________________________________________________________________________________________________________

V rámci sprievodného hudobného programu vystúpia:

Mužský spevácka skupina Sekera    Dychová hudba Minciar        Spevácky súbor Rozmarín

Hudobná skupina Zvonec                 Hudobná skupina Virvar        Hudobná skupina Poškoláci  (učitelia a bývalí žiaci ZŠ)

Milo  Kráľ  Band                        Do rána vás bude zabávať hudobná skupina Rádius


Sprievodný program:      Skauti deťom (areál ZŠ s MŠ), nafukovacia šmykľavka, autíčka, prezentácia tradičných remesiel