Povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2013