Poslanci Obecného zastupiteľstva

Poslanci volebného obdobia 2014 – 2018

 

Jaroslav Cabánik st. - zástupca starostu                                   

Adresa: Jastrabá 186, 967 01 Kremnica      

E-mail:                    

vo funkcii: druhé volebné obdobie

volebná strana: SMER-SD                    

 

Jaroslav Cabánik ml. - náhradník

Adresa: Jastrabá 128, 967 01 Kremnica        

E-mail: 

vo funkcii: prvé volebné obdobie 

volebná strana: 

 

Mgr. Martin Ivan

Adresa: Jastrabá 188, 967 01 Kremnica

E-mail: ivanmartin@post.sk

vo funkcii: prvé volebné obdobie

volebná strana: SNS 

 

Mgr. Ivana Mališová                                         

Adresa: Jastrabá 147, 967 01 Kremnica                  

E-mail: ivana.malisova@gmail.com                            

vo funkcii: druhé volebné obdobie    

volebná strana: SNS          

           

Zdenko Matúška

Adresa: Jastrabá 98, 967 01 Kremnica

E-mail: zdeno.m@pokec.sk

vo funkcii: prvé volebné obdobie

volebná strana: SNS

 

 

Ján Luták - náhradník (od 07.04.2016)

Adresa: Jastrabá 133, 967 01 Kremnica                  

E-mail:             

vo funkcii: prvé volebné obdobie   

volebná strana:        

 

Pavol Mojžiška - náhradník (od 04.10.2016)

Adresa: Jastrabá 204, 967 01 Kremnica 

E-mail: 

vo funkcii: prvé volebné obdobie 

volebná strana: