Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2018/2019