Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu 2018/2019