POĎAKOVANIE STAROSTU

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

         Starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Medzinárodného dňa detí, ktoré sa konalo 02. júna 2018 na ihrisku Pod Skalou.

      

 

 

                                                                                                                           Vojtech Sklenár

                                                                                                                            starosta obce

 

 

 

V Jastrabej dňa 04.06.2018