POĎAKOVANIE STAROSTU

Obec Jastrabá, Jastrabá 130, 967 01 Kremnica

 

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

 

         Starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii osláv 530. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jastrabá a 50. výročia vzniku ZŠ s MŠ v Jastrabej, hlavne celému učiteľskému zboru ZŠ s MŠ v Jastrabej, pracovníkom obecného úradu v Jastrabej, poslancom obce Jastrabá, skautom a všetkým účinkujúcim.

 

      

 

                                                                                              Vojtech Sklenár

                                                                                                starosta obce

 

 

V Jastrabej dňa 22.05.2017