POĎAKOVANIE STAROSTU

        Touto cestou sa chcem poďakovať Športovému klubu Jastrabá za prípravu a zorganizovanie stavania mája v obci Jastrabá dňa 29.04.2017, ktoré bolo spojené so zábavou.

 

 

                                                                                              Vojtech Sklenár

                                                                                                starosta obce

 

V Jastrabej dňa 02.05.2017