POĎAKOVANIE STAROSTU

     Touto cestou sa chcem poďakovať Slovenskému skautingu, 77. zbor Lesná zmes Jastrabá a ostatným spoluorganizátorom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti v obci Jastrabá.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 16.12.2016