POĎAKOVANIE STAROSTU

         Touto cestou sa chcem poďakovať pani Márii Vrbovej, Jastrabá 8,  Ing. Jaroslavovi Vrbovi, Jastrabá 8, Emílii Zaťkovičovej, Jastrabá 227 a Márii Chovanovej, Jastrabá 79 za pomoc pri prácach na skrášľovaní priestoru pred obecným úradom.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 V Jastrabej dňa 03.10.2016