Oznámenie prerokovania zadania pre spracovanie územného plánu obce Trnavá Hora

Príloha: