Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2019-2030"