Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: 07.05.2018 od 8:30 hod. - 16.30 hod.

Príloha: