Oznam - výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie prívodu pitnej vody k plánovanej IBV výstavbe (6 rodinných domov) podľa vypracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

                                                                           Vojtech Sklenár

                                                                             starosta obce

 

V Jastrabej dňa  14.12.2016