Oznam - výberové konanie na dodávku cestných panelov

      Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku cestných panelov o rozmeroch 300 x 200 x 15 cm o množstve 100 ks. Panely môžu byť aj použité (v zachovalom stave).

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.02.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

                                                                                                Vojtech Sklenár

                                                                                                 starosta obce

 

V Jastrabej dňa  06.02.2017