Oznam - výberové konanie

    Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu miestnej komunikácie v Jastrabej (asfaltovanie) - miestna komunikácia na konci Novej ulice o výmere cca 260 m2.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 21.10.2016.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 07.10.2016