Odpad

V časti separovaný odpad sa nachádzajú štatistické údaje vyyvezeného separovaného odpadu, ktorého odvoz obci Jastrabá momentálne poskytujú Technické služieby, a.s. Žiar nad Hronom. Druhotné suroviny boli prevzaté na separačnú linku v areáli TKO Horné Opatovce.
 

 

ROK 2010
Separovaný odpad odvezený z obce Jastrabá v roku 2010 (tony)
Mesiac Papier Plasty Sklo
Január - - -
Február - 0,48 0,29
Marec - 0,22 1,37
Apríl 0,3 - -
Máj - 0,4 1,936
Jún 0,323 0,352 -
Júl - 0,447 -
August 0,57 1,137 2,815
September - 0,096 -
Október 0,444 1,1 -
November - 0,433 1,6
December 0,293 0,748 -
Spolu: 1,93 5,413 8,011