Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad Jastrabá

Jastrabá 130

967 01 Kremnica

 

 

Fakturačné údaje:

IČO: 00320714

DIČ: 2020529643

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom

Číslo účtu: IBAN SK29 0200 0000 0000 0462 6422

BIC: SUBASKBX

 

Telefón:

tel.: 045/ 67 333 22   – Andrea Struhárová (admin.pracovníčka)

                                  – Dušana Štefančová (ekonómka)

                                

 

E-mail:        ocu@jastraba.eu

 

Otváracie hodiny:

PO:     07:30 hod. – 15:30 hod.

UT:     07:30 hod. – 15:30 hod.

STR:   07:30 hod. – 15:30 hod.

ŠT:      07:30 hod.  –15:30 hod.

PIA:    07:30 hod. – 15:30 hod.


 

Starosta obce:

Zdenko Matúška

mobil: 0910 141 279 

 

 

Zamestnanci OÚ:

Andrea Struhárová – administratívna pracovníčka OÚ 

Dušana Štefančová – ekonómka OÚ