O stránke

Vážený návštevník, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Jastrabá www.jastraba.eu. Obec Jastrabá je zároveň vlastníkom a spracovateľom webového sídla www.jastraba.eu. Táto oficiálna stránka obce Jastrabá bola zriadená začiatkom marca 2011. Spracovávaná je v redakčnom systéme Drupal. Je snahou, stránku od svojho vzniku dopĺňať v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS -  účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008.

Ak máte akékoľvek požiadavky, pripomienky alebo sa chcete informovať, neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na e-mailovej adrese: webmaster@jastraba.eu.

Správca a vlastník obsahu web-stránky:

Obecný úrad

Jastrabá 130
967 01 Kremnica

IČO: 00 320 714
Č.účtu:

Správca obsahu webového sídla:
Andrej Chudo
webmaster@jastraba.eu
Užitočné e-mailové adresy:
Obecný úrad
starosta, sekretariát: ocu@jastraba.eu