Komisie pri obecnom zastupiteťstve

 


Komisia stavebná, bytová a životného prostredia

Predseda: Mgr. Martin Ivan

Členovia: 

 

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Zdenko Matúška

Členovia: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu podľa zák. 357/2004 Z. z. a verejného poriadku

Predseda: Ján Struhár

Členovia: