Komisia stavebná, bytová a životného prostredia

Predseda: Mgr. Martin Ivan

Členovia: Ľubomír Srnka, Andrea Struhárová