Komisia na ochranu verejného záujmu podľa zák. 357/2004 Z. z. a verejného poriadku

Predseda: PhDr. Jana Kuciaňová

Členovia: Mgr. Zdenko Gális, Mgr.art. Jakub Žufka, Jaroslav Cabánik