Komisia na ochranu verejného záujmu podľa zák. 357/2004 Z. z. a verejného poriadku

Predseda: Ján Struhár

Členovia: Jaroslav Cabánik st.,