Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Zdenko Matúška

Členovia: Mgr. Ivana Mališová, Mgr. Beáta Beňová