Kalendár vývozu zmesového komunálneho odpadu a separovaných zložiek v obci Jastrabá – rok 2019