Dni jesennej čistoty - oznam

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 20. októbra 2017 – 23. októbra 2017 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu.

Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:

  • starý nábytok:  postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory
  • sanita: WC misy, umývadlá, vane

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí:

  • separované zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovy
  • bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny
  • odpad z domácnosti, ktorý patrí do nádoby na zmesový komunálny odpad
  • textil: staré obnosené oblečenie a iný textil
  • drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety
  • pneumatiky

 

 

                                                                          Vojtech Sklenár

                                                                            starosta obce