Dni jesennej čistoty: 10.október 2019 - 14.otóber 2019

O Z N A M

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 10. októbra 2019 – 14. októbra 2019 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorýsa nachádza v domácnostiach. Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:

  • starý nábytok:  postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory
  • sanita: WC misy, umývadlá, vane

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí:

  • separované zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovy
  • bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny
  • odpad z domácnosti, ktorý patrí do nádoby na zmesový komunálny odpad
  • textil: staré obnosené oblečenie a iný textil 
  • drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety 
  • pneumatiky

 

 

                                                                                              Zdenko Matúška

                                                                                                 starosta obce

 

V Jastrabej dňa 30.09.2019