Dni jarnej čistoty - oznam

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 25. marca 2013 – 28. marca 2013 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Do kontajnera sa môžu dávať nasledovné veci: starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, police, kuchynské linky, textil – staré obnosené oblečenie a iný textil,  a drobný stavebný odpad – zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika.

        Žiadame občanov, aby tieto kontajnery neboli preplňované a aby neobsahovali zmesový komunálny odpad, bioodpad, pneumatiky a separovaný odpad ( sklo, plasty, papier, elektroodpad, tekuté odpady, nebezpečný odpad, kovy ).

 

V Jastrabej dňa 11.03.2013

Vojtech Sklenár, starosta obce