Dni jarnej čistoty: 04.máj 2018 - 07.máj 2018

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 04. mája 2018 – 07. mája 2018 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitnékontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:

  • starý nábytok:  postele, sedačky, kreslá, stolíky, stoličky, matrace, dvere, koberce, skrine, drevené laty, police, kuchynské linky, radiátory
  • sanita: WC misy, umývadlá, vane

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí:

  • separované zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovy
  • bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny
  • odpad z domácnosti, ktorý patrí do nádoby na zmesový komunálny odpad
  • textil: staré obnosené oblečenie a iný textil 
  • drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené parkety 
  • pneumatiky

 

        Vojtech Sklenár

          starosta obce

 

 

  V Jastrabej dňa 21.03.2018