Demografické údaje

Štatistické údaje o obyvateľoch obsahujú počet obyvateľov obce, prehľad obyvateľov podľa pohlavia a veku, zmeny v stave obyvateľov za príslušné obdobia.
ROK 2011

Počet obyvateľov celkom (01.01.2011 - 18.11.2011)

Počet obyvateľov celkom k 18.11.2011

573

občanov nad 15 rokov

506

deti do 15 rokov

67

Priemerný vek:               

40,05 roka

 

 

 

 

 

 

 


Počet obyvateľov podľa veku a pohlavia (01.01.2011 - 18.11.2011)
deti do 15 rokov

67

dievčatá

29

chlapci

38

mládež od 15 do 18 rokov

19

dievčatá

10

chlapci

9

dospelí

487

ženy

238

muži

249

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2011 do 18.11.2011