Činnosť Obecného úradu Jastrabá za rok 2016

1. Vybudovanie oporného múra – cintorín.

2. Údržba školských pavilónov v interiéri.

3. Rekonštrukcia studničiek – Bartoš, Bôrina.

4. Vysprávkovanie a údržba budovy futbalového ihriska a okolia.

5. Terénne úpravy v okolí futbalového ihriska.

6. Čistenie koryta potoka a mosta – Pracháreň.

7. Kompletná rekonštrukcia mužských WC v kultúrnom dome.

8. Kompletné zrekonštruovanie oporného múra v dolnej časti obce Jastrabá.

9. Kompletná rekonštrukcia materskej škôlky pri ZŠ s MŠ Jastrabá.

10. Vybudovanie konštrukcie záchytnej siete na hornej bráne futbalového ihriska.

11. Vyasfaltovanie miestnej komunikácie (Emília Rafaelisová – Jozef Kučera).

12. Zrealizovanie kvetinových záhonov pred obecným úradom.

13. Vysprávkovanie časti miestnej komunikácie betónom.

14. Vybudovanie osadenia tabule na meranie času na futbalovom ihrisku.

15.Vybudovanie parkoviska pred obchodom COOP Jednota Jastrabá.

16. Vyasfaltovanie časti miestnej komunikácie v hornej ulici (Mališ -  Bosman)

17. Štiepkovanie.

18. Zabezpečenie zmeny projektu (vypracovanie) na prívodné potrubie z TKŽ do VDJ.

19. Príprava realizácie výstavby RD v k.ú. Jastrabá – inžinierska činnosť.

20. Čistenie, kosenie, upratovanie obce v priebehu celého roka.