Podpísané zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

Partner: 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Čiastka: 
2500 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
08.10.2018
Dátum vyvesenia: 
Mon, 08/10/2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Partner: 
JUDr. Lucia Luptáková, advokát, ČSA 198/31, 967 01 Kremnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
01.03.2019
Dátum vyvesenia: 
Tue, 19/03/2019

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera

Partner: 
ESTY s.r.o., M.R.Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom
Dátum navrhnutia/podpisania: 
28.02.2019
Dátum vyvesenia: 
Wed, 06/03/2019

Dodatok č. 1 - kúpna zmluva SVB Školská

Partner: 
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
22.02.2019
Dátum vyvesenia: 
Wed, 27/02/2019

Zmluva o dielo - IMMES, s.r.o.

Partner: 
IMMES, s.r.o., Štefánikova 18/2, 966 22 Lutila
Čiastka: 
9.5 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
28.02.2019
Dátum vyvesenia: 
Thu, 28/02/2019

Zmluva č.1 o poskytovaní služieb (zabezpečenie ochrany osobných údajov) - GDPR

Partner: 
Top privacy services s.r.o, Kollárova 73, 036 01 Martin
Príloha: 
Dátum navrhnutia/podpisania: 
21.01.2019
Dátum vyvesenia: 
Mon, 21/01/2019

Kúpna zmluva - vlastníci bytov SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica

Partner: 
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Čiastka: 
1520 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
23.11.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 29/11/2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017

Partner: 
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Dátum navrhnutia/podpisania: 
21.12.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 10/01/2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220063

Partner: 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
128141 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
05.10.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 18/10/2018

Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204)

Partner: 
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204
Dátum navrhnutia/podpisania: 
27.09.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 27/09/2018
Syndikovať obsah