Podpísané zmluvy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017

Partner: 
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina
Dátum navrhnutia/podpisania: 
21.12.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 10/01/2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220063

Partner: 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
128141 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
05.10.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 18/10/2018

Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204)

Partner: 
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204
Dátum navrhnutia/podpisania: 
27.09.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 27/09/2018

Kúpna zmluva - Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková

Partner: 
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204
Čiastka: 
354 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
07.08.2018
Dátum vyvesenia: 
Tue, 07/08/2018

Zámenná zmluva

Partner: 
Dominika Janovičová, Stará Kremnička č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Dátum navrhnutia/podpisania: 
22.06.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 22/06/2018

Zmluva o audítorskej činnosti

Partner: 
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
29.05.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 31/05/2018

Dohoda č. 18/27/50J/16-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Príloha: 
Dátum navrhnutia/podpisania: 
28.05.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 31/05/2018

Zmluva o termínovanom úvere č. 55/001/18

Partner: 
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Čiastka: 
56000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
11.05.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 11/05/2018

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/002/18

Partner: 
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Čiastka: 
91807.8 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
11.05.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 11/05/2018

Kúpna zmluva - Martin Thomka a Zuzana Thomková

Partner: 
Martin Thomka, L.Svobodu 5, 969 01 Banská Štiavnica a Zuzana Thomková, Bartošova Lehôtka 147
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
27.04.2018
Dátum vyvesenia: 
Fri, 27/04/2018
Syndikovať obsah