Objednávky

výroba hriadele na štiepkovací stroj

Partner: 
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

výkopové práce

Partner: 
Jozef Nemec, Ihráč 108
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

betón T20 s dovozom

Partner: 
Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

maliarske a natieračské práce v ZŠ s MŠ

Partner: 
Juraj Janek - Maľby a nátery, Mlynská 88/5, 966 11 Trnavá Hora
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

geometrický plán

Partner: 
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

znalecký posudok

Partner: 
Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica-Trubín
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

školenie BOZP

Partner: 
Anton Lečko - servis HP, Pitelová 220, 966 11 Trnavá Hora
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

zimná údržba miestnych komunikácií

Partner: 
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

geometrický plán - ihrisko

Partner: 
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014

projektová dokumentácia - športové ihrisko

Partner: 
Ing. Ján Noga - PRONOX, Žiar nad Hronom
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Wed, 22/01/2014
Syndikovať obsah