Faktúry

Kniha prijatých faktúr za 09/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Sat, 10/11/2018

Kniha prijatých faktúr za 08/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Mon, 10/09/2018

Kniha prijatých faktúr za 07/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Mon, 06/08/2018

Kniha prijatých faktúr za 06/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Mon, 09/07/2018

Kniha prijatých faktúr za 05/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Mon, 04/06/2018

Kniha prijatých faktúr za 04/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Mon, 07/05/2018

Kniha prijatých faktúr za 03/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Tue, 03/04/2018

Kniha prijatých faktúr za 02/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Fri, 09/03/2018

Kniha prijatých faktúr za 01/2018

Partner: 
Obec Jastrabá
Dátum vyvesenia: 
Mon, 05/02/2018

mesačný poplatok (služobný telefón starosta)

Číslo faktúry/objednávky: 
500 332
Partner: 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Príloha: 
Čiastka: 
79.37 €
Dátum doručenia/odoslania: 
03.01.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 04/01/2018
Syndikovať obsah