Činnosť Obecného úradu Jastrabá za rok 2016

1. Vybudovanie oporného múra – cintorín.

2. Údržba školských pavilónov v interiéri.

3. Rekonštrukcia studničiek – Bartoš, Bôrina.

4. Vysprávkovanie a údržba budovy futbalového ihriska a okolia.

5. Terénne úpravy v okolí futbalového ihriska.

6. Čistenie koryta potoka a mosta – Pracháreň.

7. Kompletná rekonštrukcia mužských WC v kultúrnom dome.

8. Kompletné zrekonštruovanie oporného múra v dolnej časti obce Jastrabá.

Výberové konanie - rekonštrukcia WC toaliet

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na rekonštrukciu WC toaliet vo vestibule pri jedálni ZŠ s MŠ v Jastrabej.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 31.01.2017.

 

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

  starosta obce

 

Oznam - čerpanie dovolenky

 

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 23.12.2016 – 30.12.2016 bude obecný úrad zatvorený, a to z dôvodu čerpania dovolenky.

 

POĎAKOVANIE STAROSTU

     Touto cestou sa chcem poďakovať Slovenskému skautingu, 77. zbor Lesná zmes Jastrabá a ostatným spoluorganizátorom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti v obci Jastrabá.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 16.12.2016

SSE-distribúcia, a.s. - Odpoveď na reklamáciu výpadkov elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá

Vážený zákazník,

odpovedáme na Váš email zo dňa 22.11.2016.

Predmetom Vašej reklamácie je odstránenie častých výpadkov v dodávke elektriny pre domácnosti v obci Jastrabá, odberné miesto EIC 24ZSS6223714000W.

OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA od 1.1.2017 zatvorená.

 

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že obecná knižnica bude od 01.01.2017 zatvorená.

 

                                                                                               Vojtech Sklenár

Oznam - výberové konanie na dodávku cestných panelov

 

      Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku cestných panelov o rozmeroch 300 x 200 x 15 cm o množstve 100 ks. Panely môžu byť aj použité (v zachovalom stave).

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 15.01.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Syndikovať obsah