POZVÁNKA NA OSLAVY

        Obec Jastrabá srdečne pozýva všetkých občanov na oslavy 530. výročia prvej písomnej zmienky obce Jastrabá a 50. výročia vzniku ZŠ s MŠ v Jastrabej dňa 20. mája 2017. 

 

530. výročie prvej písomnej zmienky obce Jastrabá

  50. výročie  vzniku  ZŠ s MŠ v Jastrabej

POĎAKOVANIE STAROSTU

        Touto cestou sa chcem poďakovať Športovému klubu Jastrabá za prípravu a zorganizovanie stavania mája v obci Jastrabá dňa 29.04.2017, ktoré bolo spojené so zábavou.

 

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 09.máj 2017 (utorok) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 09. máj 2017 o 17.30 hod.

Výberové konanie - zváranie PE vodovod.potrubia

     Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na zváranie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m a ø 110 mm.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.04.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 07.04.2017

Výberové konanie - výkopové práce

         Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na výkopové práce pre uloženie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.04.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

 Vojtech Sklenár, starosta obce

 

 V Jastrabej dňa 06.04.2017

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu: 02.06.2017 - 05.06.2017

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 02.06.2017 – 05.06.2017 bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Syndikovať obsah