Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 21.jún 2017 (streda) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 21. jún 2017 o 17.00 hod.

Výberové konanie - výkopové práce

          Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na výkopové práce pre uloženie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 30.06.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

  Vojtech Sklenár

      starosta obce

POĎAKOVANIE STAROSTU

Obec Jastrabá, Jastrabá 130, 967 01 Kremnica

 

 

POĎAKOVANIE  STAROSTU  OBCE  JASTRABÁ

 

 

POZVÁNKA NA OSLAVY

        Obec Jastrabá srdečne pozýva všetkých občanov na oslavy 530. výročia prvej písomnej zmienky obce Jastrabá a 50. výročia vzniku ZŠ s MŠ v Jastrabej dňa 20. mája 2017. 

 

530. výročie prvej písomnej zmienky obce Jastrabá

  50. výročie  vzniku  ZŠ s MŠ v Jastrabej

POĎAKOVANIE STAROSTU

        Touto cestou sa chcem poďakovať Športovému klubu Jastrabá za prípravu a zorganizovanie stavania mája v obci Jastrabá dňa 29.04.2017, ktoré bolo spojené so zábavou.

 

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 09.máj 2017 (utorok) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 09. máj 2017 o 17.30 hod.

Výberové konanie - zváranie PE vodovod.potrubia

     Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na zváranie PE vodovodného potrubia v k.ú. Jastrabá o celkovej dĺžke 400 m a ø 110 mm.

Ponuky môžete zasielať na Obecný úrad v Jastrabej do 28.04.2017.

Bližšie informácie poskytne starosta obce.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 07.04.2017

Syndikovať obsah