Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 14.marec 2018 (streda) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá. 

 

Termín konania: 14. marec 2018 o 17.30 hod.

Oznam - kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 16.03.2018 – 19.03.2018 bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

SENIORI POZOR !

Seniori pozor !

 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

 

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Syndikovať obsah