ZMENA !!! DEŇ DETÍ - 08.06.2013 (sobota)

Milé deti!

Snívali ste už o Vašom budúcom povolaní? Viete, čo budete robiť, keď vyrastiete? Bude z Vás policajt, hasič, vojak, cukrárka, kaderníčka alebo niečo iné?

Vyberte sa snami na Cestu do sveta za povolaniami, a to už 8. júna 2013 (sobota) o 13.00 hod. na ihrisku pod Skalou v Jastrabej.

Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ s MŠ Jastrabá

 

 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Jastrabá informuje o voľnom pracovnom mieste:

 

učiteľstvo  pre I. stupeň ZŠ a anglický jazyk.

   

 Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa, učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

  Požadované doklady:

    -žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ č. 12/2013 zo dňa 20. 05. 2013

 

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Jastrabá

OBEC  JASTRABÁ

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 15. máj 2013 (streda) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

Deň matiek - 12.05.2013 o 15.00 hod. v sále KD v Jastrabej

Všetky mamy, mamičky, staré mamy srdečne pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v sále KD v Jastrabej dňa 12.05.2013 o 15.00 hod.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Zasadnutie OZ - 26.03.2013 o 17.00 hod.

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej sa uskutoční dňa 26.03.2013 (utorok) o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 22.03.2013

Oznam

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej, ktoré sa malo konať 20.03.2013 o 17.00 hod. sa neuskutoční.

Nový termín bude vopred oznámený.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.03.2013

Dni jarnej čistoty - oznam

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 25. marca 2013 – 28. marca 2013 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Syndikovať obsah