Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 15. máj 2013 (streda) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

Deň matiek - 12.05.2013 o 15.00 hod. v sále KD v Jastrabej

Všetky mamy, mamičky, staré mamy srdečne pozývame na príjemné posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v sále KD v Jastrabej dňa 12.05.2013 o 15.00 hod.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Zasadnutie OZ - 26.03.2013 o 17.00 hod.

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej sa uskutoční dňa 26.03.2013 (utorok) o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Jastrabej.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

V Jastrabej dňa 22.03.2013

Oznam

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej, ktoré sa malo konať 20.03.2013 o 17.00 hod. sa neuskutoční.

Nový termín bude vopred oznámený.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa 18.03.2013

Dni jarnej čistoty - oznam

         Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 25. marca 2013 – 28. marca 2013 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Oznam - zasadnutie OZ

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie OZ v Jastrabej sa uskutoční dňa 20.03.2013 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Jastrabej.

 

V Jastrabej dňa 12.03.2013

Vojtech Sklenár, starosta obce

Oznam

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jastrabej, ktoré sa malo konať dňa 27.02.2013 o 17.00 hod., t.j. dnes sa neuskutoční.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 27. február 2013 (streda) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Bezplatný rozbor krvi pre občanov nad 40 rokov

Vážení spoluobčania,

v spolupráci s obecným úradom sme pre Vás v rámci projektu ZDRAVÉ SRDCE zameraný na zníženie počtu srdcovocievnych ochorení a ich prevenciu pripravili  bezplatné rozbory krvi.

Bezplatný rozbor krvi z kvapky krvi z prsta, kde môžete byť najedený,  si môže dať urobiť každý občan našej obce vo veku nad 40 rokov  dňa 01.02.2013, t.j. v piatok na obecnom úrade v malej zasadačke v čase od 10:30 hod. do 15:00 hod.

Syndikovať obsah