Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 15. október 2013 (utorok) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

V. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam

O Z N A M


Dni jesennej čistoty - oznam

 

       Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 30. septembra 2013 – 03. októbra 2013 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jesenného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Informácia o voľnom pracovnom mieste - ZŠ s MŠ Jastrabá

Informácia o voľnom pracovnom mieste

 

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Jastrabá informuje o voľnom pracovnom mieste:

 

    Učiteľka MŠ

 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - IV. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

IV. kolo

OBEC JASTRABÁ

Zmena systému triedenia a zberu separovaných zložiek odpadu v obci Jastrabá

Spoločnosť Technické služby – Žiar nad Hronom, a. s., v spolupráci

s obcou Jastrabá  si Vás dovoľujú upozorniť  na

ZMENU

SYSTÉMU TRIEDENIA A ZBERU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK ODPADU

 

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 07. august 2013 (streda) o 16.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - III. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

III. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

Oznam - prieskum

      Obec Jastrabá oznamuje občanom a hlavne mladým rodinám, ktorí by mali záujem bývať v nájomných bytoch, ktorých výstavbu by zabezpečila obec Jastrabá, aby sa prihlásili na obecný úrad v Jastrabej s tým, že obec Jastrabá v prvom rade robí prieskum či by o spomínané byty mali občania záujem a v akom počte.

Bližšie informácie poskytne starosta obce Jastrabá Vojtech Sklenár.

tel. kontakt: 045/6733324

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

 

V Jastrabej dňa  18.07.2013

Syndikovať obsah