Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - XI. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

XI. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam - zasadnutie OZ

Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jastrabej, ktoré sa malo konať 19.03.2014 sa ruší. Nový termín vám bude vopred oznámený.

 

Vojtech Sklenár, starosta obce

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 19. marec 2014 (streda) o 17.00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 1 ods. 2 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 1 rokovacieho poriadku OZ Jastrabá

z v o l á v a m  zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Dni jarnej čistoty - oznam

     Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 17. marca 2014 – 21. marca 2014 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania, kedy sa občania môžu zbaviť prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - X.kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

X. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

 

Oznam - Agroblážovce s.r.o., Turčianske Teplice

Oznamujeme občanom, že predaj mlieka a mliečnych výrobkov sa v našej obci bude uskutočňovať každý štvrtok v čase od 10.25 hod. - 10.45 hod. pred obecným úradom, a to od 13.02.2014.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Jastrabá - IX. kolo

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra OBCE JASTRABÁ

IX. kolo

OBEC JASTRABÁ

Obecné zastupiteľstvo v Jastrabej v súlade s § 18 a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov a na základe uznesenia  OZ  č. 12  zo dňa 20. 05. 2013

Syndikovať obsah